Tot het schooljaar 2022/2023 verandert er niets.

Leerlingen die in schooljaar 2022/2023 in de brugklas gaan starten, kunnen kiezen uit de twee nieuwe scholen. Voor huidige leerlingen gelden dan de volgende uitgangspunten: Iedere leerling die in september 2020 in leerjaar 3 en 4 zit van de huidige drie scholen, behaalt, onder normale omstandigheden, daar zijn of haar diploma. Voor leerlingen die in september 2020 in leerjaar 1 en 2 zitten, geldt dat zij in september 2022 normaal gesproken in leerjaar 3 of 4 zitten. De kans bestaat dat zij vanaf dat moment (onderdelen van) het onderwijs op een andere locatie volgen dan de huidige. Dat maken we ruim van tevoren bekend.

Ja, je behaalt je diploma van je huidige opleiding.

De lessen zullen zo veel mogelijk in het normale schoolgebouw en lokalen  plaatsvinden. Toch is het onvermijdelijk dat er op een gegeven moment ook naar een andere locatie uitgeweken moet worden. Hier maken we een plan voor, met als uitgangspunt dat de lessen plaatsvinden op een van de huidige drie schoolgebouwen.

Tijdens de komende twee schooljaren zal een deel van de docenten al meewerken aan de voorbereidingen van de twee nieuwe scholen. Dat kan betekenen dat hun werkzaamheden op de drie bestaande vmbo-scholen (deels) worden overgenomen door collega’s. In het voortgezet onderwijs is het, zoals je weet, heel gebruikelijk dat je in de verschillende schooljaren te maken krijgt met andere docenten. Wij doen ons best om veranderingen gedurende het schooljaar tot een minimum te beperken.

In de samenstelling van de klassen hanteren we de gebruikelijke route. Daarin verandert dus niets.

In dat geval gaan we met de leerling en met de ouders in gesprek over een passende oplossing.

Ja, er is uitgebreid onderzoek gedaan naar het nieuwe concept. Daarvoor hebben we ook andere scholen in het binnen- en buitenland bezocht.

Dat kunnen we nu nog niet precies aangeven. Eerst gaan we met de gemeente in overleg welke aanpassingen nodig zijn om tot twee geschikte locaties voor de scholen te komen. We willen alle voorbereidingen voor het nieuwe onderwijs, dus ook het huisvestingsplan, binnen de komende twee jaar realiseren. We doen ons best om het onderwijs zo min mogelijk te hinderen.

Wij volgen onze leerlingen goed en bieden hun de hulp die nodig is. Als dat nodig is doen we dat samen met de betreffende ouders.

De kwaliteit van het onderwijs op de drie huidige scholen is goed. Wij hanteren minimaal de wettelijke kwaliteitsnormen en bewaken intensief dat we daar continu aan voldoen. Onze school rapporteert aan het bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep over de kwaliteit en de Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht.

Leerlingen krijgen meer keuzemogelijkheden in vakken en profielen, het aanleren van vaardigheden, praktijkervaring opdoen, een betere aansluiting met het bedrijfsleven en doorlopende leerlijnen richting vervolgonderwijs.

Net als anders, via de gebruikelijke kanalen. Leerlingen kunnen terecht bij hun mentor.

In de ene school worden vanaf schooljaar 22/23 de beroepscontexten aangeboden, vallend onder het profiel Dienstverlening & Producten. Dat zijn onder meer: Horeca Bakkerij en Recreatie; Media Vormgeving en ICT; Economie & Ondernemen; Groen, sport en veiligheid. In de andere school worden de volgende beroepsprofielen aangeboden: Zorg en Welzijn, Bouwen Wonen en Interieur, Produceren Installeren en Energie, Mobiliteit en Transport.

Leerlingen kunnen hun onderwijs op maat samenstellen doordat zij op beide locaties keuzevakken kunnen volgen uit de verschillende profielen en beroepscontexten.

Dat is nog in ontwikkeling, maar er zal meer keuze zijn dan nu. Bovendien is er de mogelijkheid om de keuze uit te stellen en je als leerling dus langer op verschillende beroepsomgevingen te oriënteren.

Je kiest voor het programma dat je wilt volgen, daar hoort een bepaalde locatie bij. Daarbinnen kun je een of meerdere onderdelen op de andere locatie volgen als dat past bij je belangstelling of ontwikkeling.

Als het niet bevalt, gaan we met je in gesprek. Het nieuwe concept biedt veel meer ruimte om hier flexibel mee om te gaan.