Om het vmbo in Apeldoorn goed voor te bereiden op de toekomst, hebben de drie vmbo-scholen die deel uitmaken van de Veluwse Onderwijsgroep de handen ineengeslagen. Zij komen met een plan om de bestaande drie scholen op termijn op te laten gaan in twee nieuwe, met een sterk en toekomstgericht onderwijsconcept waarin meer ruimte is voor maatwerk, meer praktijk en meer keuzemogelijkheden voor leerlingen.

Het voortgezet onderwijs in Apeldoorn is volop in beweging, zeker in het vmbo. Campagnes en programma's als Trots op Vmbo en Sterk Techniek onderwijs, laten het belang zien van goed praktijkgericht onderwijs. Ook vanuit het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt is er veel vraag naar goed opgeleide doeners. In de toekomst zal deze vraag alleen maar toenemen. De Veluwse onderwijsgroep wil mede daarom naar een compleet en toekomstgericht onderwijsaanbod, dat wordt aangeboden op twee vmbo-scholen. De scholen verschillen van elkaar in karakter, maar werken tegelijk intensief samen. In het nieuwe concept is voor ieder type leerling een school die het beste bij hem of haar past, met daarnaast de mogelijkheid om via uitwisseling en samenwerking tussen beide scholen het onderwijs helemaal passend te maken.’

De Veluwse Onderwijsgroep wil vanaf schooljaar 2022-2023 het vmbo volgens het nieuwe concept gaan aanbieden.