‘Een nieuw vmbo concept dat naadloos aansluit op de maatschappij’

Toekomstdroom of realiteit? “Beide!” is het eensluidende antwoord van de directeuren van de drie vmbo scholen. Aan tafel zitten Gerjan van Dijken, Jan Podt en Fred Meijer.

Zij kijken terug op een periode van intensieve samenwerking, zinvolle discussies, inspirerende gesprekken en, eerlijk is eerlijk, ze waren het niet altijd met elkaar eens. En dat is maar goed ook. Maar de overeenkomsten bleken een stuk groter dan de verschillen. Wat ze namelijk gemeenschappelijk hebben: een passie voor hun vak, voor het vmbo in Apeldoorn en de wens om huidige en toekomstige leerlingen de best mogelijke voorbereiding te geven op hun toekomst.

We hebben het over het project Versterkt vmbo, dat in 2018 van start ging. Het doel? Het realiseren van toekomstbestendig vmbo in Apeldoorn, waarbij we vanuit het onderwijs een stevige brug slaan naar het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. Het resultaat is een visie op de toekomst, die momenteel voorligt aan de medezeggenschapsraden.

Vernieuwend en ambitieus

De drie directeuren zijn trots op het idee dat er nu ligt. “Het is vernieuwend, ambitieus en voorziet in de veranderende vraag van de maatschappij. En daarnaast is het ook spannend”, zegt Gerjan. “De huidige drie vmbo scholen verschillen van elkaar qua cultuur, achtergrond en accenten, maar we lopen tegen dezelfde vraagstukken en uitdagingen aan. Teruglopende leerlingenaantallen, demografische krimp, tekorten op de arbeidsmarkt, het negatieve imago van praktisch onderwijs bij met name de mavo-doelgroep. Wij kunnen veel meer voor de leerlingen en voor het onderwijs in Apeldoorn betekenen als wij gezamenlijk optrekken en niet als concurrerende scholen.”

Kansen zien in bedreigingen

Ook Fred is enthousiast over de samenwerking. “De aanleiding destijds, en dan heb ik het over een jaar of drie, vier geleden alweer, om over de toekomst na te denken was allesbehalve leuk. Het Edison College werd behoorlijk getroffen door krimp en de toekomst zag er niet rooskleurig uit. We hebben veel collega’s moeten uitzwaaien en dat is een zwaar verlies. Ik ben blij dat we niet zomaar de sleutels hebben ingeleverd, maar dat we in actie zijn gekomen en vooral: met elkaar. Deze samenwerking biedt een hele mooie kans om als Edison voort te bestaan in een ander, mijns inziens beter, vmbo concept. Richting de toekomst is dit absoluut een goede ontwikkeling.”

 Jan beaamt dit. Ook hij ziet de uitdagingen waar het vmbo mee kampt en net als Edison heeft het Veluws College Cortenbosch in het verleden periodes gekend van zwaar weer. "De handen ineen slaan en nieuwe wegen verkennen, levert verrassende inzichten op. Ik zie collega’s van drie scholen, die ongeacht de school van herkomst en het eigen vakgebied, echt vanuit hun onderwijshart hebben nagedacht over de toekomst en elkaar daarin hebben gevonden. Dat is al winst op zich.”

Beoogd effect

Wat ‘Versterkt vmbo’ ons brengt? “In totaliteit een betere aansluiting op de maatschappij”, zegt Gerjan. “Voor leerlingen de mogelijkheid van duaal leren, een doorlopende leerlijn, andere didactiek en een bredere blik op profielen die nu niet aangeboden worden, of combinaties daarvan. Daarnaast een betere aansluiting op het beroepsleven door het praktijkgedeelte nog nadrukkelijker bij bedrijven te beleggen. En meer aandacht voor de individuele wensen, talentontwikkeling en leerbehoefte van leerlingen. Dat is wat we voor ogen hebben.”

“Soms moet je uit je comfort-zone stappen”

Dat een nieuwe richting ook spannend is, beamen alle drie directeuren. “De lakens worden opgeschud. Iets nieuws betekent soms ook afscheid van het vertrouwde. Soms moet je uit je comfort-zone stappen”.