Laat de toekomst maar komen!

Om het vmbo in Apeldoorn goed voor te bereiden op de toekomst, hebben de drie vmbo-scholen die deel uitmaken van de Veluwse Onderwijsgroep de handen ineengeslagen. Zij komen met een plan om de bestaande drie scholen op termijn op te laten gaan in twee nieuwe, met een sterk en toekomstgericht onderwijsconcept waarin meer ruimte is voor maatwerk, meer praktijk en meer keuzemogelijkheden voor leerlingen.


 

 

Updates VMBO Next

Op 12 november heeft de gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn goedgekeurd dat de Veluwse Onderwijsgroep een samenwerkingsbestuur gaat vormen. Dat betekent dat we vanaf 1 februari 2021 verder gaan als één stichting en daarmee wordt het mogelijk om vaart te maken met de herinrichting van het vmbo. De ontwikkeling van twee nieuwe vmbo-scholen, die vanaf schooljaar 2022-2023 hun deuren in Apeldoorn zullen openen, ligt daarmee goed op koers.

De Veluwse Onderwijsgroep staat voor eigentijds en vooruitstrevend onderwijs. Dat vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit zodat we continu kunnen inspelen op ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen. Daarom is de Veluwse Onderwijsgroep voornemens om het vmbo in de toekomst anders in te richten.

Voor Sterk vmbo Apeldoorn hebben we een uitleg-video gemaakt.

‘Een nieuw vmbo concept dat naadloos aansluit op de maatschappij’

Toekomstdroom of realiteit? “Beide!” is het eensluidende antwoord van de directeuren van de drie vmbo scholen. Aan tafel zitten Gerjan van Dijken, Jan Podt en Fred Meijer.